POPUNITE FORMULAR ZA PRETPLATU NA E-VESTI KOZMETIKE AFRODITA

Pozivamo vas da nam dostavom saglasnosti za obradu ličnih podataka priloženih u nastavku iskažete poverenje u vezi s njihovom upotrebom. Istovremano se obvezujemo da ćemo poštovati vašu volju, a lične podatke obrađivat ćemo samo u okviru date saglasnosti u svrhe definisane u nastavku.

Kozmetika Afrodita d.o.o., kao rukovalac ličnih podataka, lične podatke u skladu s datim pristankom će početi da koristi od dana 01.11.2021.

Hvala što ste na obrascu u nastavku označili s kojim ste svrhama obrade ličnih podataka saglasni.

Saglasnost za obradu ličnih podataka koji se odnose na primanje e-novosti Kozmetike Afrodita.

Vaše lične podatke dostavljene s ovim obrascem (ime, prezime i elektronska adresa) do opoziva ćemo upotrebljavati u svrhu obrada za koje ćete dati saglasnost.

U bilo kojem trenutku možete se predomisliti, ispraviti, izbrisati ili opozvati saglasnost za informisanje putem veza na kraju svake e -poruke ili klikom na vezu PROMENA ILI OTKAZ SAGLASNOSTI pri dnu naše e -pošte ili nas možete kontaktirati na web.shop.srbija@kozmetika-afrodita.com

S ličnim podacima postupamo posebno pažljivo i s poštovanjem prema vama. Dodatne informacije o zaštiti ličnih podataka kod rukovaoca ličnih podataka možete pročitati ovde. Označivanjem pojedinih polja dajete saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa zaštitom ličnih podataka za pojedine svrhe obrade upravnika Kozmetike Afrodita d.o.o.